Verksamhet & pedagogik

Silikatets förskola erbjuder en mångsidig verksamhet som betonar det lustfyllda lärandet. Vårt mål är att ge barnen en trygg och utvecklande förskoletid.

I år arbetar vi med lika och olika.

Det är ett brett område som vi kan arbeta med på många olika sätt tillsammans med barnen. Det är allt från kommunikation med kroppen, gester, tal och estetiska uttrycksformer till att lära sig hantera skrivna symboler, att hitta glädje i berättande och böcker samt att få möta digitala verktyg i lärandet.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik