Verksamhet & pedagogik

Silikatets förskola erbjuder en mångsidig verksamhet som betonar det lustfyllda lärandet. Vårt mål är att ge barnen en trygg och utvecklande förskoletid.

Böcker presenterade i en lärmiljöUnder året har vi på förskolan använt oss av Skolverkets material Läslyftet. Vi har valt att fördjupa oss i en del som heter LÄSA OCH BERÄTTA och som lyfter upp högläsning, Vi arbetar bland annat med att skapa inspirerande läsmiljöer, presenterar bokutställningar, teaterföreställningar och sagostunder.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik på vår förskola för att alla barn ska ges möjlighet att delta i förskolans aktiviteter/undervisning.

Bildstöd och pratkartor är en metod som vi använder i språkutvecklande och kommunikativt syfte. Bilderna ger alla barn möjligheter och förutsättningar att delta, förstå och samspela.

Händer som planterar jord

TAKK är tecken som används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling och på den nivå där barnet befinner sig. Det underlättar språkförståelse och lärande men även som ersättning för talat språk.

 

 

 

När vi presenterar en Pratkartaundervisningssituation använder vi oss av pratkartor som exempelvis visar vilket material och i vilken ordning undervisningen/aktiviteten kommer att gå till.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik