Verksamhet & pedagogik

Silikatets förskola erbjuder en mångsidig verksamhet som betonar det lustfyllda lärandet. Vårt mål är att ge barnen en trygg och utvecklande förskoletid.

I år arbetar vi med språk och kommunikation som målområde.

Det är ett brett område som vi kan arbeta med på många olika sätt tillsammans med barnen. Det är allt från kommunikation med kroppen, gester, tal och estetiska uttrycksformer till att lära sig hantera skrivna symboler, att hitta glädje i berättande och böcker samt att få möta digitala verktyg i lärandet.

Just nu arbetar de 3 avdelningarna i dessa projekt.

  • Det var en gång....berättande på olika sätt.
  • Barns utforskande av bokstäver och symboler.
  • Upptäcka och utforska förskolan för de yngsta barnen: Att arbeta med språk och kommunikation i kombination med bild, sång/musik och rörelse.
Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik