Verksamhet & pedagogik

Silikatets förskola erbjuder en mångsidig verksamhet som betonar det lustfyllda lärandet. Vårt mål är att ge barnen en trygg och utvecklande förskoletid.

I år arbetar vi med naturvetenskap som målområde. Naturvetenskap fångar barn i alla åldrar och är ett brett område med stora möjligheter att utforska och tillsammans upptäcka spännande saker. Allt det spännande som naturen erbjuder med växter och djur till de olika elementen som exempelvis eld och vatten samt väder och naturfenomen.

Just nu arbetar vi på Silikatets förskola i 2 olika projekt.

Vi undersöker:

Naturens krafter
Luft, land, vatten

På Silikatet arbetar vi bland annat med:

  • målområde naturvetenskap
  • språk, kommunikation och sociala relationer
  • rörelse, sång och musik
  • skapande, fantasi och kreativitet
  • att skapa möjligheter till lek och samspel i mindre barngrupper
  • uteverksamhet, utflykter och natur
  • att vara medforskande pedagoger
Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik