Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Mansour Houda Abdul Wahed och nås på telefonnummer 018-727 55 49.

22 september 2017