Qualis

Qualis

Qualis är ett kvalitetssäkringssystem som mäter kvaliteten på arbetet i förskolan.
I maj 2013 blev Silikatets förskola certifierad enligt följande motivering:

• Organisationen är tydlig och stödjer utveckling och förskolans uppdrag.

• Barn, föräldrar och pedagoger trivs och är trygga.

• Engagemang och närvarande pedagoger skapar glädje och lust för barnen.

• Barnen stimuleras att lära av varandra och är kompetenta medskapare av sin egen kunskap.

• Ett strukturerat och tydligt arbete med fokus på utvecklingsfrågor garanterar en god verksamhet.

Uppdaterad: