Silikatets förskola
Kvickstensvägen 1
752 44 Uppsala

Öppettider: 7:00-17:00

Avdelningar
Grodan 018-727 55 73
Haren 018-727 55 70
Igelkotten 018-727 55 70

 

Biträdande förskolechef
Jessica Forsell
Förskolechef
Karin Sjölin
29 oktober 2018