Förskoleenkät 2023

Svara på förskoleenkäten senast 24 februari

Nu får du som har ett barn i en förskola, eller ett familjedaghem, en enkät med frågor om din barnomsorg med posten. Den skickas ut varje år för att fråga dig vad du tycker om ditt barns utveckling i förskolan. Svaren visar också hur väl din barnomsorg följer de mål som finns i läroplanen och skollagen.

Vi ställer frågor om hur din förskola eller ditt familjedaghem arbetar för att utveckla ditt barns språk, förståelse av matematiska begrepp, lust att lära och samarbete med andra barn. Det går inte att lämna kommentarer om praktiska detaljer som öppettider, mat och personal i enkäten.

Fyll i svaren digitalt eller i pappersenkäten

Du kan svara på enkäten 17 januari – 24 februari på två sätt och dina svar är anonyma, det går alltså inte att koppla dina svar till dig.

  • Du svarar enkelt i det digitala formuläret på se/fskenkat. Du loggar in med ditt unika användar-id och lösenord som finns på pappersenkäten.
  • Eller fyll i pappersenkäten och posta den tillbaka till oss i svarskuvertet.

På sidan uppsala.se/fskenkat finns all information, länk till den digitala enkäten och kontaktperson för frågor. Där finns också enkäten och brevet, som följer med enkäten, översatta på sju språk.

Observera att du bara kan fylla i svaren i den svenska enkäten – den digitala eller pappersenkäten – som har ditt unika användar-id och lösenord.

 

Enkäten ger värdefull information

Rapporten som sammanfattar alla svar blir klar under våren och visar vad förskolorna och familjedaghemmen är bra på och vad som kan förbättras. Om din förskola eller ditt familjedaghem får många svar får de en egen rapport, därför är det bra om du svarar. Enkäten hjälper förskolan och familjedaghemmet i deras eget utvecklingsarbete. Dina svar är viktiga, både för ditt och andras barn.

 

Stort tack för att du svarar!
Utbildningsförvaltningen

uppsala.se/fskenkat 

17 januari 2023