Nyheter

  • Nu startar vi avgiftskontrollerna för barnomsorgen

    Varje år genomför Uppsala kommun en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnsomsorg i kommunen betalar rätt avgift.
    5 september 2022
  • Förskolan behöver dina kontaktuppgifter

    Har förskolan aktuella kontaktuppgifter för dig som är vårdnadshavare? Det är en förutsättning för snabb kommunikation, angeläget av säkerhetsskäl och en viktig del av vår krisberedskap.
    31 maj 2022
Gå till nyhetsarkivet

Kontakta oss

Besöksadress
Husargatan 8B
752 56 Uppsala

Avdelningar
Grodan 018-727 55 73
Haren 018-727 55 70

Öppettider
7:00-17:00
Mellan 7:00- 9:00 och 15:00-17:00 Ringer du till Grodan.

Sjukanmälan
Tel. 018-727 55 73

Rektor
Marie Rudmalm
Tel: 018-727 85 08